Kyrkberget – naturparadis

Tyvärr inget JULMYS 2022.
Vi hoppas återkomma med den här aktiviteten kommande år.

Aktiviteter
· Visning av kägelbanan där vi berättar om processen att rusta upp byggnaden
enligt Länsstyrelsens bidrag för kulturminnesvård.
· Kägelspel; att slå käglor och räkna poäng.
· Foton och information om äldre tiders kägelspel.
· Vandring på egen hand på Kyrkberget med karta och foton utplacerade där
byggnader har funnits i den unika kulturmiljön på Kyrkberget.

Vi välkomnar fler medlemmar till Kyrkbergets Vänner!
Ditt medlemskap är betydelsefullt för restaureringen av Kägelbanan.

Skänk gärna ett bidrag!
Swisha: 123 681 17 15

På gång i föreningen under 2022
Under året har arbetet med att restaurera kägelbanan fortsatt. I höstas kunde vi prova på lite kägelspel, i samband med Kulturarvsdagen den 11 september. Elever från Kulturskolan Garnalia, Anna Johansson och Jeanette Lindmark bjöd på musik och vi dansade under Bengt Mård från Hörkens bygdedansares ledning på det nylagda golvet i oktogonen. Men det är långt ifrån färdigt. Efter den trevliga tillställningen bommades nämligen dörren igen till kägelbanan.

Det går framåt
Vi har fått bidrag från Sparbanksstiftelsen för renovering av dörren. Så dörren skickades till Eknors Bygg- och snickeri i Nora för upprustning och målning. Mycket återstår och vi hoppas att vi under 2022 kommer i gång på allvar med skrapning och målning av Kägelbanan, där vi medlemmar kan göra en stor insats för att bevara en viktig kulturbyggnad i Lindesberg. Under hösten har vi ansökt till kommunen om att ta över skötsel och vård av scenen bredvid Kägelbanan. Kommunen ser positivt på detta och arbetet är på gång. Under åren har Kyrkberget fått bidrag från Länsstyrelsens Kulturvårdsbidrag för upprustningen av Kägelbanan. När vi nu ska ta oss an scenen får vi hitta andra sponsorer och bidragsgivare, då scenhuset inte är en gammal byggnad som vi kan få bidrag för kulturminnesvård.
Arbetet med att laga och göra Kägelbanan fin går sakta framåt. Nu kan vi stoltsera med ett helt tak och golv på oktogonen. Vi söker och har fått pengar från Länsstyrelsens bidrag för kulturhistoriska miljöer. Arbetet går etappvis framåt., men gräs och sly växer snabbt runt kägelbanan och scenen. Det arbetet får vi fixa själva utan bidrag. Så därför bjuder vi nu in till en gemensam 

På gång i föreningen 2022

Årsmötet
Mötesdatum är ännu ej fastställt. Vi kommer att ha årsmöte i april eller maj. I samband med årsmötet kan det tänkas att vi bjuder in till kägelspel. Separat inbjudan kommer…

 Kyrkbergets dag 22 maj kl. 15.00 -17.00
Ett samarrangemang med flera föreningar, med bland annat Kyrkbergslopppet, pyssel, underhållning och fika vid elden.      

 Kulturarvshelgen 9-11 september på Kyrkberget   
Temat i år är "Hållbart kulturarv".

 

Studiecirkel i målning och snickarglädje
Vi lär oss om traditionella metoder i byggnadsvård utifrån Kägelbanans behov. Vi kommer under en tid framöver fokusera på underarbete och målning av kägelbanan. Vi välkomnar alla som vill vara med och hjälpa till. Din hjälp behövs!

För anmälan och information om de olika aktiviteterna går det bra att skriva till
kyrkberget18@gmail.com    eller kontakta någon i styrelsen: 
Ordförande                        Agneta Nilsdotter tel. 070 546 41 03
Vice ordförande              Stefan Andersson  
Kassör                                   Patrik Windahl tel. 076 593 45 54                                                               
Sekreterare                       Annika Waldén tel. 076 793 09 08
Övriga ledamöter          Siv Kalmö tel. 073 777 34 73
Ersättare                           Vaccant                   Hör gärna av dig till oss om du vill bli mer aktiv i föreningen! 
Valberedning                 Jesper Hansson   070 68 04 256  Jan Myhlback 070 338 87 82  Solveig Waldén

Teckning av Lindesbergaren Tage Eklund år 1980