Kägelbanan

Fortsatt renovering av Kägelbanan

Dörren har nu rekonstrueras till hur den såg ut förr i tiden. Vi har fått ett bidrag från Sparbanksstiftelsen för detta arbete. Invändigt har golven slipats och oljats in.
Senare kommer det att ske en klottersanering utvändigt och efter detta ska byggnaden målas.

E-post för ny information från Kyrkbergets vänner
Mejla till   kyrkberget18@gmail.com   och meddela att Du vill få aktuell information i din mejlbox!

När vi kommer till målning tar vi tacksamt emot hjälp av frivilliga krafter,
så att så mycket som möjligt kan ske ideellt.

Taket ska fortsätta lagas över banorna. Vi hoppas på att få förlängt nyttjanderättsavtal av kommunen, som löper ut i maj... så att vi kan fortsätta vårt arbete med att rekonstruera kägelbanan.

 HPS Kulturbyggnadsvård från Köping, som tidigare renoverade taket har fortsatt med att renovera väggar
och golv i oktogonen.

I grunden under golvet har snickarna hittat fynd som en gammal kägla och fina gamla spritflaskor, (dock tomma).

 

Vi erhåller bidrag från Länsstyrelsen för bevarande av Kulturhistorisk miljö. Men vi är också i behov av bidrag och sponsorer från annat håll. Medlemsavgiften i Kyrkbergets Vänner är ett mycket viktigt bidrag till Kägelbanans renovering, men vi är också måna om att få in andra bidrag.

En viktig sponsor vi har med oss i denna omgång av renoveringen är att Linde Energi står för elkostnaden!
Arbetet med Kägelbanan sker hela tiden i etapper, allt eftersom ekonomin tillåter.

Kägelbanan genom tiderna

Kägelbanan på Kyrkberget i Lindesberg uppfördes 1883 av Linde Kägelklubb. Föreningens syfte vara att förena sällskaplig samvaro med en för själen roande och för fysiken välbehövlig sysselsättning.

Kägelspel var vid slutet av 1800-talet en spridd hobby som i Lindesberg höll i sig ända till 1970-talet då medlemsantalet var så pass minimerat att fortsatt verksamhet var ogörligt. Byggnaden lämnades då i förfall och med undantag för tillfälliga upprustningar har husets skick stadigt försämrats.

I Kyrkberget hade i början av 1880-talet en förening förlagt sin övningslokal, Linde kägelklubb. I Bergslagernas Tidning den 2 juni 1888 berättas om den ”jetteflaggstång”, 85 fot lång, som rests i Kyrkberget vid kägelbanan och på vilken kägelklubbens nya fana nu för första gången hade vajat.

Dansbanan
Sommaren 1894 kunde lindeborna för 25 öre paret i entréavgíft dansa på nya dansbanan i Kyrkberget till tonerna av Sextetten Lyran. År 1896 kostade det en 25-öring mer, men då fanns där också ”eklärering” med kulörta lyktor.

Lindesbergs Planteringssällskap

Kyrkberget skulle kunna göras mer attraktivt med planteringar, servering, ny
dansbana mm. Det ansåg många lindebor i början av 1900-talet. År 1906
bildades därför Lindesbergs Planteringssällskap, som skulle ”verka för
Kyrkbergets förskönande och förberedande av nöje och trefnad för allmänheten".
Lördagen och söndagen den 8 och 10 juni 1906 anordnade Planteringssällskapet
sin första sommarfest i Kyrkberget.