Styrelse 2024

 

    Epost Tel
 Ordförande Agneta Nilsdotter nilsdotter1@gmail.com 070  546 41 03
Sekreterare Annika Waldén kyrkberget18@gmail.com 076  793 09 08
 Kassör Patrik Windahl windahl85@hotmail.com   076  593 45 54

 Vice ordförande

Stefan Andersson

stefanallin@gmail.com  

 
 Ledamot

Siv Kalmö

 siv.kalmo@gmail.com   073  777 34 73
Ersättare Carl Guldbrand

Valberedning
Jesper Hansson    070 680 42 56 , Solveig Waldén 073 047 64 07, Jan Myhlback 070 338 87 82
Revisor   Rainer Hickisch,  Revisorssuppleant Helena Falknäs