Kyrkberget – naturparadis

Kägelresare på 50-talet

Någon som känner igen sig eller resaren ?
Tips Bo Persson. Många var vi som reste käglor!
Nästa år är det kanske dags igen !
Fotot från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.

Vad har hänt i föreningen sen sist
november 2023 ?

Hej!

Arbetet i, på och runt kägelbanan strävar på. I höst har ett litet gäng träffats på tisdagseftermiddagar och fixat med kägelbanan. Visst arbete tar vi medlemmar och frivilliga hand om och större arbeten tar vi in hantverkare till. Hela taket på bandelen och en del snickerier har lagats av Johannes Larsson Timmerhus. Om vädret tillåter kommer vi att fortsätta att träffas på tisdagar vid 15.00 -tiden. Kontakta Agneta Nilsdotter, på 070 546 41 03, som har koll på våra träffar. 
Fler aktiviteter i höst är den 28 november kl.15.00, då vi träffas i Studiefrämjandets lokal på Kullgatan och binder adventskransar och förbereder inför Julmys som är den 10 december kl. 13.00
På Julmys samlas vi vid elden och tillverkar granrisbockar och adventskransar, eller köper färdiga...
Material till julpysslet säljer vi till förmån för upprustningen av Kägelbanan. Vi träffas vid eldstaden
ovanför kägelbanan.
Möjlighet till att snickra fågelholkar finns också. Tag gärna med egna verktyg och egen kåsa/mugg. 
Varmt Välkomna upp till Kyrkberget!
önskar styrelsen
 

Arbetet med kägelbanan går framåt. I våras och på försommaren jobbade medlemmarna Agneta, Siv, Barbro, Solveig, Ingegerd och Annika med att ta bort klotter på oktogonen (den främre delen) på Kägelbanan. På sensommaren blev taket på bandelen lagat med ny takpapp och en del reparationer av Firma Johannes Larsson timmerhus. Han har tidigare lagat stengrunden på Kägelbanan. Bidrag till reparationen har vi fått från Länsstyrelsen för kulturhistorisk miljö. Under arbetets gång har vi kontinuerlig kontakt med arkitekt och byggnadsantikvarie Peter Ljungné, som ger råd och tips i renoveringen.

Nu i höst återstår att grundmåla. 
Agneta har köpt in färg, så det är bara att sätta igång när det är torrt och fint väder. Siv och Agneta har börjat lite smått, men vi behöver bli fler som hjälper till!

 Ju fler vi är med som bidrar, desto roligare och lättare går jobbet. 

Förra året rensade vi sly och ogräs runt kägelbanan vid flera tillfällen.
Kjell Gullbrand med kompani gjorde en stor insats när de ställde upp
med röjsågar m.m. Nu har det växt upp igen och här behöver vi åter
hjälp med att göra fint runt kägelbanan, med att röja och rensa. 
Känner du att du inte har orken att göra något av detta, måla eller röja,
så är du ändå välkommen att vara med, titta förbi och bidra på ditt sätt. 

Alla är viktiga i arbetet med att återställa Kägelbanan! Ta med egna
arbetshandskar och arbetskläder och sekatör eller liknande och eget
fika och  

Kontakta Agneta Nilsdotter för att anmäla ditt intresse i att vara med
i arbetet på Kyrkberget och Kägelbanan, så bestämmer vi tid efter hur
vädret kommer att bli. 
nilsdotter1@gmail.com

tel. 070 546 41 03

Årsmötet för 2022 med föreningen Kyrkbergets Vänner höll vi den 8 maj i kägelbanan. I samband med årsmötet spelade vi också kägelspel och Edith Windahl underhöll med härligt trumpetsolo. På Lindedagen fanns Kyrkbergets Vänner med vid strandpromenaden och  bjöd på kaffe och kakor och information om kägelbanan och Kyrkberget. Den 22 maj hade vi Kyrkbergets dag med bland Kyrkbergsloppet med Friluftsfrämjandet, naturmärkestagning med Naturskyddsföreningen och kaffe vid elden.

Den 11 september deltog Kyrkbergets Vänner på Kulturarvsdagen där besökarna fick spela kägelspel och ta del av en utställning om kulturbyggnader som har funnits på Kyrkberget.

Fortsatt renovering

Den nyrenoverade dörren hade då kommit på plats. Bidrag med 10 000 kr till renoveringen av dörren fick vi från Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Ytterligare 10 000 kr har vi fått under våren som går till fortsatt upprustning av kägelbana. Totalt har vi fått 20 000 kr från Sparbanksstiftelsen för upprustningen av kägelbanan.

Vi har även stöttats av Linde Energi, BELAB, Miljöpartiet och privatpersonen med ekonomiska bidrag och annat som kommer föreningen till hjälp. Ett stort tack till er alla för allt ni gör för kägelbanans bevarande på Kyrkberget, stora som små bidrag!

Kägelbanan och scenhuset på Kyrkberget

Det har funnits många intressanta byggnader under åren på Kyrkberget, med kaffestuga, dansbanor, olika scener och Folkets park, bland annat. Nu återstår två kulturbyggnader. Den ena är kägelbanan som Kyrkbergets Vänner har ett skötselavtal på, men kommunen står som ägare. Huset intill är ett scenhus som också ägs av Lindesbergs kommun, men Kyrkbergets Vänner har inte skötselavtal på byggnaden. Under året har det varit en del vandalisering. Dörrarna till scenhuset har slagits in. Lennart Sjöstrand tog sig ann uppdraget att laga dörrarna så att vandaliseringen upphörde på scenhuset. All vandalisering av byggnaderna polisanmäls.

I höst har stengrunden på kägelbanan blivit lagad av Firma Johannes Larsson timmerhus. Nästa etapp på kägelbanans renovering är att taket ska lagas på den långa bandelen. Vi har visat Kägelbanan fem gånger för möjliga byggentreprenörer under 2022.
Vi har röjt och rensat i flera omgångar runt kägelbanan under hösten. Bland annat har Kjell Guldbrand med vänner gjort en stor insats med att röja och klippa gräset runt kägelbanan.

Teckning av Lindesbergaren Tage Eklund år 1980