Kyrkberget – naturparadis

Vad har hänt i föreningen sen sist?

 Julmys genomfördes den 10 december på Kyrkberget i vinterstämning. Mona Karlsson var med och hade aktiviteter för barn. Edith Windahl underhöll med jullåtar på trumpet. Vi hade gott om granris och naturmaterial för kransbindning och vi bjöd på glögg och pepparkakor. 

Kägelbanan  på Kyrkberget  

 Så gott som varje tisdageftermiddag under sensommaren och tidig höst träffades ett gäng och arbetade med att få kägelbanan fin. Vi som var där skrapade och sanerade kägelbanan från klotter. Även grundmålning påbörjades. Under hösten utförde Johannes Larsson lagning av taket på bandelen. I arbetet med kägelbanan konsulteras alltid byggnadsvårdsantikvarie  Peter Ljungné, så att arbetet blir rätt utfört när det gäller denna kulturmärkta byggnad. 

Vi tackar alla som sponsrat med pengar till klottersanering och vårt Julmys. Vi kommer alltid att minnas dem som hjälpt till med pengar eller sin tid.

På gång i föreningen under 2024

  • Torsdagsträffar efter Påsk vid Kägelbanan på Kyrkberget. Kom och häng med oss. Fika, måla, röja, rensa, skrapa, borsta och sanera. Tag med egna handskar, redskap, fika och sittunderlägg, start 4 april kl. 14.00 

 Vi träffas varje torsdag och utför arbeten på, i och runt kägelbanan. Röja sly och ogräs ute, samt skrapa väggar och måla. Inne: göras rent, sopa och skura, dammsuga, olja in oktogongolvet m.m. 

  • Studiecirkel i byggnadsvård:med bland annat tillverkning och lagning av stjärnbrädor. 

  • Täljträffar på Kyrkberget, där vi tillverkar nya delar till Kägelbanan tex hatt- hängare ( som har funnits där förr men försvunnit.)

Årsmötet ­­­i Kägelbanan Söndagen den 5 maj kl. 14.00 med sedvanliga årsmöteshandlingar.  Då kommer ordförande för MånsOls Kägelsällskap i Sala hit - så då blir det spel på vår Kägelbana.  

Kontakta Agneta Nilsdotter för att anmäla ditt intresse i att vara med
i arbetet på Kyrkberget och Kägelbanan, så bestämmer vi tid efter hur
vädret kommer att bli. 
nilsdotter1@gmail.com

tel. 070 546 41 03

 

Fortsatt renovering

Den nyrenoverade dörren hade då kommit på plats. Bidrag med 10 000 kr till renoveringen av dörren fick vi från Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Ytterligare 10 000 kr har vi fått under våren som går till fortsatt upprustning av kägelbana. Totalt har vi fått 20 000 kr från Sparbanksstiftelsen för upprustningen av kägelbanan.

Vi har även stöttats av Linde Energi, BELAB, Miljöpartiet och privatpersonen med ekonomiska bidrag och annat som kommer föreningen till hjälp. Ett stort tack till er alla för allt ni gör för kägelbanans bevarande på Kyrkberget, stora som små bidrag!

Kägelbanan och scenhuset på Kyrkberget

Det har funnits många intressanta byggnader under åren på Kyrkberget, med kaffestuga, dansbanor, olika scener och Folkets park, bland annat. Nu återstår två kulturbyggnader. Den ena är kägelbanan som Kyrkbergets Vänner har ett skötselavtal på, men kommunen står som ägare. Huset intill är ett scenhus som också ägs av Lindesbergs kommun, men Kyrkbergets Vänner har inte skötselavtal på byggnaden. Under året har det varit en del vandalisering. Dörrarna till scenhuset har slagits in. Lennart Sjöstrand tog sig ann uppdraget att laga dörrarna så att vandaliseringen upphörde på scenhuset. All vandalisering av byggnaderna polisanmäls.

I höst har stengrunden på kägelbanan blivit lagad av Firma Johannes Larsson timmerhus. Nästa etapp på kägelbanans renovering är att taket ska lagas på den långa bandelen. Vi har visat Kägelbanan fem gånger för möjliga byggentreprenörer under 2022.
Vi har röjt och rensat i flera omgångar runt kägelbanan under hösten. Bland annat har Kjell Guldbrand med vänner gjort en stor insats med att röja och klippa gräset runt kägelbanan.

Teckning av Lindesbergaren Tage Eklund år 1980